DNS (Dynamická neuromuskulární stabilizace) koncept doc. Pavla Koláře

Je to přístup založený na vývojové kineziologii. Využíváme pozice a pohyby, které vycházejí z vývoje nervové soustavy a její zrání během prvního roku dítěte.

Jde o logickou úvahu, jakým způsobem lze využít znalosti vývojové kineziologie pro diagnostiku a terapii funkčních poruch pohybového systému.

DNS pracuje s našimi pohybovými stereotypy, a to jak s těmi správnými, tak i nekvalitními, které vznikají v průběhu našeho života už od raného dětství, ale také nesprávným využíváním těla při denních činnostech, v zaměstnání či při sportu (přetěžováním svalových skupin).

Snažíme se díky konceptu tyto špatné stereotypy přeprogramovat v naší centrální nervové soustavě (CNS – mícha a mozek) a přes principy vývojové kineziologie zlepšit a optimalizovat naše pohybové chování.

Metoda Ludmily Mojžíšové, Příprava na embryotransfery

 • léčba funkční sterility
 • aktivace pánevního dna
 • cviky p. Mojžíšové
 • upravit menstruační cyklus
 • počít vytoužené dítě
 • cvičení po šestinedělí
 • porodit bez velkých potíží
 • netrápit se inkontinencí
 • necítit bolesti při menstruaci či pohlavním styku
 • zmírnění symptomů menopauzy

DNS koncept, Kolář

 • zapojení stabilizačních svalů těla
 • aktivace nitrobřišního tlaku
 • zlepšení spolupráce svalů se správným dechovým stereotypem
 • cvičení trupové stabilizace, resp. hlubokého stabilizačního systému páteře
 • cvičení dle posturálně-vývojové lokomoční řadě
 • edukace pozic a pohybů, které můžeme vidět u dětí do 2 let života

Měkké a mobilizační techniky, myoskeletální medicína

 • fasciové ošetření měkkých tkání
 • segmentální mobilizace páteře, kloubů
 • ošetření bolestivých spouštěcích bodů
 • automobilizační cvičení
 • aplikace kineziotapu

Senzomotorická stimulace

 • nácvik malé nohy
 • aktivace vazivového aparátu DK
 • cvičení na balančních plochách
 • stimulace hlubokého stabilizačního systému