Fyzioterapie - Senzomotorická stimulace

Senzomotoriká stimulace je metoda založená na neurofyziologickém podkladě. Pro trénink v rámci senzomotorické stimulace se využívají různé balanční pomůcky např. kulové a válcové úseče, bosu, pěnové podložky, flowin, balanční sandály, minitrampolíny, nafukovací míče.

Vychází z koncepce o 2 stupních motorického učení:

1. stupeň – snaha zvládnout nový pohyb a vytvořit základní funkční spojení, což se děje za výrazné kortikální aktivity, řízení činnosti na této úrovni je náročné a únavné

2. stupeň – řízení pohybu se děje na úrovni podkorových regulačních center, dochází k automatizaci až fixaci naučeného pohybového projevu

Cílem senzomotorické stimulace je zvládnout 2. stupeň – dosažení reflexní, automatické aktivace žádaných svalů v takovém stupni, aby pohyby nevyžadovaly kontrolu naší vůlí a výsledný pohyb byl optimální a co nejméně zatěžující. Vlastnímu cvičení předchází úprava funkce periferních struktur.

Fyzioterapie - Metoda Ludmily Mojžíšové

 • léčba funkční sterility- žen, mužů, párů
 • aktivace pánevního dna
 • inkontintinence močová
 • cviky Ludmily Mojžíšové

Fyzioterapie – Metoda 3x3

 • počít dítě
 • porodit bez obav
 • užívat si sexualitu
 • netrápit se s inkontinencí
 • v menopauze žít a ne se trápit gynekologickými potížemi
 • necítit bolesti při menstruaci
 • posiluje vitalitu a radost ze života
 • pomáhá i při únavovém syndromu, strachu, úzkosti či depresích

Fyzioterapie - Měkké a mobilizační techniky, myoskeletální medicína

 • fasciové ošetření měkkých tkání
 • segmentální mobilizace páteře, kloubů
 • ošetření bolestivých spouštěcích bodů
 • automobilizační cvičení
 • aplikace kineziotapu

Fyzioterapie - Senzomotorická stimulace

 • nácvik malé nohy
 • aktivace vazivového aparátu DK
 • cvičení na balančních plochách
 • stimulace hlubokého stabilizačního systému