Fyzioterapie - Senzomotorická stimulace

Senzomotoriká stimulace je metoda založená na neurofyziologickém podkladě. Pro trénink v rámci senzomotorické stimulace se využívají různé balanční pomůcky např. kulové a válcové úseče, bosu, pěnové podložky, flowin, balanční sandály, minitrampolíny, nafukovací míče.

Vychází z koncepce o 2 stupních motorického učení:

1. stupeň – snaha zvládnout nový pohyb a vytvořit základní funkční spojení, což se děje za výrazné kortikální aktivity, řízení činnosti na této úrovni je náročné a únavné

2. stupeň – řízení pohybu se děje na úrovni podkorových regulačních center, dochází k automatizaci až fixaci naučeného pohybového projevu

Cílem senzomotorické stimulace je zvládnout 2. stupeň – dosažení reflexní, automatické aktivace žádaných svalů v takovém stupni, aby pohyby nevyžadovaly kontrolu naší vůlí a výsledný pohyb byl optimální a co nejméně zatěžující. Vlastnímu cvičení předchází úprava funkce periferních struktur.

Metoda Ludmily Mojžíšové, Metoda 3x3

 • léčba funkční sterility
 • aktivace pánevního dna
 • cviky p. Mojžíšové
 • upravit menstruační cyklus
 • počít vytoužené dítě
 • cvičení po šestinedělí
 • porodit bez velkých potíží
 • netrápit se inkontinencí
 • necítit bolesti při menstruaci či pohlavním styku
 • zmírnění symptomů menopauzy

DNS koncept, Kolář

 • zapojení stabilizačních svalů těla
 • aktivace nitrobřišního tlaku
 • zlepšení spolupráce svalů se správným dechovým stereotypem
 • cvičení trupové stabilizace, resp. hlubokého stabilizačního systému páteře
 • cvičení dle posturálně-vývojové lokomoční řadě
 • edukace pozic a pohybů, které můžeme vidět u dětí do 2 let života

Měkké a mobilizační techniky, myoskeletální medicína

 • fasciové ošetření měkkých tkání
 • segmentální mobilizace páteře, kloubů
 • ošetření bolestivých spouštěcích bodů
 • automobilizační cvičení
 • aplikace kineziotapu

Senzomotorická stimulace

 • nácvik malé nohy
 • aktivace vazivového aparátu DK
 • cvičení na balančních plochách
 • stimulace hlubokého stabilizačního systému