Metoda Ludmily Mojžíšové, Metoda 3x3

 • léčba funkční sterility
 • aktivace pánevního dna
 • cviky p. Mojžíšové
 • upravit menstruační cyklus
 • počít vytoužené dítě
 • cvičení po šestinedělí
 • porodit bez velkých potíží
 • netrápit se inkontinencí
 • necítit bolesti při menstruaci či pohlavním styku
 • zmírnění symptomů menopauzy

DNS koncept, Kolář

 • zapojení stabilizačních svalů těla
 • aktivace nitrobřišního tlaku
 • zlepšení spolupráce svalů se správným dechovým stereotypem
 • cvičení trupové stabilizace, resp. hlubokého stabilizačního systému páteře
 • cvičení dle posturálně-vývojové lokomoční řadě
 • edukace pozic a pohybů, které můžeme vidět u dětí do 2 let života

Měkké a mobilizační techniky, myoskeletální medicína

 • fasciové ošetření měkkých tkání
 • segmentální mobilizace páteře, kloubů
 • ošetření bolestivých spouštěcích bodů
 • automobilizační cvičení
 • aplikace kineziotapu

Senzomotorická stimulace

 • nácvik malé nohy
 • aktivace vazivového aparátu DK
 • cvičení na balančních plochách
 • stimulace hlubokého stabilizačního systému

Physioterapie - z řeckého physis - síla přírody a therapie - léčení, je léčebná metoda využívající vzájemně provázaný, koordinovaný proces, jehož základní náplní je minimalizovat přímé nebo nepřímé důsledky zdravotního postižení jedinců s cílem optimálního začlenění do společnosti. Využívá přirodních podnětů k zachování či obnově zdraví.

V dnešní uspěchané době přibývá psychických a emocionálních problémů, které se nesporně promítají do našeho fyzického zdraví. U žen je to většinou sedavé zaměstnání, málo pohybu. Takto vzniklé bloky a napětí v oblasti pohybového aparátu, mohou způsobovat spasmy, které vedou např. k bolestem šíje, hrudní a bederní páteře, migrenózním stavům či problémům s otěhotněním, inkontinenci, což vede k celkové fyzické nepohodě.

Na terapiích s klienty vyšetřím příčinu těchto potíží a následně sestavím individuální plán, který nám pomůže u každého klienta individuálně směřovat k hlavnímu cíli, který je u každého jiný ( touha po dítěti, zmírnění bolesti zad, zad v období těhotenství či po porodu atd.).

Jedna z hlavních terapií, které se věnuji již od r. 2008 je metoda Ludmily Mojžíšové. Můžeme, zde zahrnou jak léčbu funkční sterility, tak i další blahodárné účinky této metodiky a to ovlivnění premenstruačního syndrom, kostrčového syndromu, inkontinenci, menopauzu, období těhotenství a porodu, stav po gynekologických operací atd.