Fyzioterapie - Měkké a mobilizační techniky, myoskeletální medicína

Mobilizační techniky patří mezi prostředky manuální medicíny, kdy se nenásilně a postupně obnovuje funkční pohyblivost a tzv. kloubní vůle u zablokovaného kloubu. Po úspěšné mobilizaci se kloub dostává do správného postavení a v okolí blokády se normalizuje narušený lymfatický a krevní oběh, zlepšuje se pohyblivost měkkých tkání a dojde k rychlému ústupu bolesti. Děje se tak jemnými cílenými manévry, které jsou šetrné a pomalé. Klouby se tím dostávají do svých přirozených poloh. Součástí mohou být i automobilizační cviky, které klient může po instruktáži provádět sám doma.

Vlivem přetížení, úrazů a nemocí v oblasti měkkých tkání, dochází ke změnám jako je spasmus nebo přilepení fascií a tím špatná posunlivost jednotlivých struktur, které po sobě kloužou. Vznikají tím zatvrdliny "myegelozy" a spoušťové body "trigger pointy" vyvolávající lokální bolest, ale i bolest přenesenou do vzdálených segmentů těla. Pomocí specifických technik se obnovuje protažitelnost a posunlivost měkkých tkání (kůže, podkoží, fascií, svalů a jejich úponů). Dochází k optimalizaci jejich funkce a k ústupu bolesti. Do technik měkkých tkání patří i ošetření jizev, které mohou být příčinou lokálních, ale i zřetězených dysfunkcí pohybového aparátu. Jizvy mohou být tzv. aktivní i několik let.

Fyzioterapie - Metoda Ludmily Mojžíšové

 • léčba funkční sterility- žen, mužů, párů
 • aktivace pánevního dna
 • inkontintinence močová
 • cviky Ludmily Mojžíšové

Fyzioterapie – Metoda 3x3

 • počít dítě
 • porodit bez obav
 • užívat si sexualitu
 • netrápit se s inkontinencí
 • v menopauze žít a ne se trápit gynekologickými potížemi
 • necítit bolesti při menstruaci
 • posiluje vitalitu a radost ze života
 • pomáhá i při únavovém syndromu, strachu, úzkosti či depresích

Fyzioterapie - Měkké a mobilizační techniky, myoskeletální medicína

 • fasciové ošetření měkkých tkání
 • segmentální mobilizace páteře, kloubů
 • ošetření bolestivých spouštěcích bodů
 • automobilizační cvičení
 • aplikace kineziotapu

Fyzioterapie - Senzomotorická stimulace

 • nácvik malé nohy
 • aktivace vazivového aparátu DK
 • cvičení na balančních plochách
 • stimulace hlubokého stabilizačního systému