Fyzioterapie - Metoda Ludmily Mojžíšové

Fyzioterapie neboli léčba pohybem v gynekologii a porodnictví má důležitou úlohu nejen jako součást vlastní léčby, ale hlavně jako prevence, abychom těmto problémům předcházeli. Příčina vzniku gynekologických potíží může být buď primárně gynekologická, nebo se jedná o poruchu pohybové soustavy, které se promítají na vnitřní orgány v oblasti malé panve tzv. viscerální projekcí. Sterilita je stav, kdy žena při pravidelném nechráněném pohlavním styku (2x týdně) neotěhotní do 1 roku. Příčiny jsou organické- ovariální, děložní faktor, endometrióza, hormonální vlivy, nebo funkční, kde jde o poruchy pohybového aparátu.

Funkční porucha sterility je tudíž vhodná k indikaci fyzioterapie ve smyslu mobilizací segmentů páteře, žeber, aktivací pánevního dna a nácvik automobilizačních cviků pro denní trénink.

S léčbou funkční sterility jsou dnes již neodmyslitelně spojeny léčebné postupy podle Ludmily Mojžíšové, kterým se mimo jiné věnuji v mé praxi. Primárně tuto metodu používala paní Mojžíšová u pacientů s bolestmi zad.

Paní Ludmila Mojžíšová byla rehabilitační sestra, která kromě toho, že pomohla stovkám lidí od problémů s páteří, dokázala také pomoct stovkám žen (a mužů), kteří do té doby marně tožili po dítěti.

Metoda je tedy určena ženám s funkční sterilitou, tzn. ženy, které nemohou otěhotnět, i přesto že po gynekologické stránce, jsou v pořádku. Úspěšnost metody u žen je 34%, u mužů dochází ke zlepšení spermiogramu ve 37 procentech.

Metoda se skládá z mobilizačních technik, uvolnění pánevního dna a sestavou cviků pro aktivní denní cvičení. Pro dosažení cíle, vyžaduje tato metoda aktivního přístupu klienta. Sestavu tvoří celkem 12 cviků, které jsou zaměřeny na změnu koordinace svalů břišních a hýždových, které společně se svaly pánevního dna zajišťují správné postavení pánve. Cviky jsou tzv. automobilizační, které mají účinky protahující a uvolnění jednotlivých částí páteře, tak i uvolnění sakroiliakálního skloubení. Dále pravidelné cvičení vede k lepšímu prokrvení v oblasti malé pánve.

Tuto metodu lze uplatňovat i u klientek, které jsou těhotné, kde se zlepšuje pohyblivost v bederní oblasti a ošetření pánevního dna, které provádíme před porodem okolo 37- 39 týdne. Ovlivníme tím rychlý a hladký průběh porodu, zvláště tak první doby porodní.

U párů, které se rozhodnou k asistované reprodukci cvičí a ošetřuje pánevní dno i před zavedením oplodněného vajíčka tzv. embryotransferem u umělého oplodnění nebo před plánovanou inseminací.

METODA 3 X 3

Zakladatelkou školy pánevního dna je fyzioterapeutka, psychoterapeutka a cvičitelka jógy paní Renata Sahani Skálová, která se tomuto tématu věnuje od r. 2004. Punc školy dostal systém na jaře 2011. Škola má již také svoje následovnice –certifikované lektorky metody 3x3, které nesou metodu dál..

Metoda 3x3 se cvičí ve třech rovinách a to na rovině tělesné, emoční a energetické propojuje tím západní fyzioterapii s psychosomatikou a ženskou jógou.

Pánevní dno je skupina významných svalů, které vnímáme jako živou bytost. Pánevní dno s námi komunikuje, jen jsme na to mnohé již zapomněly. Takže se nám pánevní dno marně snaží dovolat, ale naše ignorance nás pak dovádí k různým zdravotním potížím, které jistě každá žena zná ze své praxe. Bohužel se ale o tom moc nemluví.

Často ani nevíme, že nějaké máme. Přitom tato svalová miska na dně naší pánve, ve které jsou jako ovoce v míse uloženy naše ženské orgány, nemá za hlavní úlohu pouze udržení moče, stolice a podporu orgánům v malé pánvi, ale je zde ukryto i naše ženské emoční cítění. Je jak mechanickým těžištěm našeho těla tak i těžištěm naší životní energie a vitality.

Uvnitř pánevního dna můžeme dýchat a rozkvétající květina, která se svými okvětními lístky rozpíná do všech směrů a zase se zavinuje v poupě. Teprve uvědoměním si svého pánevního dna, můžeme porozumět jeho řeči.

Přijďte a ráda Vás naučím, jak využívat zdroj naší ženské síly a inspirace pánevního dna a využívat ho jako energetickou pumpu.

METODA 3 X 3 VÁM OTEVŘE CESTU K VAŠÍ ŽENSKÉ KRÁSE A K VAŠEMU ŽENSKÉMU SEBEVĚDOMÍ

Metoda Ludmily Mojžíšové, Metoda 3x3

 • léčba funkční sterility
 • aktivace pánevního dna
 • cviky p. Mojžíšové
 • upravit menstruační cyklus
 • počít vytoužené dítě
 • cvičení po šestinedělí
 • porodit bez velkých potíží
 • netrápit se inkontinencí
 • necítit bolesti při menstruaci či pohlavním styku
 • zmírnění symptomů menopauzy

DNS koncept, Kolář

 • zapojení stabilizačních svalů těla
 • aktivace nitrobřišního tlaku
 • zlepšení spolupráce svalů se správným dechovým stereotypem
 • cvičení trupové stabilizace, resp. hlubokého stabilizačního systému páteře
 • cvičení dle posturálně-vývojové lokomoční řadě
 • edukace pozic a pohybů, které můžeme vidět u dětí do 2 let života

Měkké a mobilizační techniky, myoskeletální medicína

 • fasciové ošetření měkkých tkání
 • segmentální mobilizace páteře, kloubů
 • ošetření bolestivých spouštěcích bodů
 • automobilizační cvičení
 • aplikace kineziotapu

Senzomotorická stimulace

 • nácvik malé nohy
 • aktivace vazivového aparátu DK
 • cvičení na balančních plochách
 • stimulace hlubokého stabilizačního systému